Arabella Community

Scottsdale, AZ 85254

from $514,990


3 – 5 2 – 4 2 1832 – 2851